Mediální studia | Media studies

Výzva k podávání příspěvků pro číslo 1/2020

 

Redakce Mediálních studií / Media Studies uvítá nabídky na články do čísla 1/2020. 

 

Uzávěrka textů: 18. listopadu 2019

Texty prosím zasílejte k rukám šéfredaktorky na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

 

Rubriky:

Statě jsou příspěvky založené na původním výzkumu. Může jít o statě teoretické, metodologické či empirické. Buď tedy prověřují konceptuální a terminologickou bázi oboru, nebo podrobují rozboru přijaté metodologické postupy, nebo sondují různé aspekty mediálního dění empiricky. Rozsah je 6-8 tisíc slov, včetně poznámek a referencí. Studie obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Eseje jsou rozsahem kratší a výzkumnou intenzitou zběžnější příspěvky. Zaznamenávají určitou událost či problém, o jejich relevanci a významnosti přemýšlejí, hledají časové či místní paralely pozorovaného jevu, navrhují možné přístupy k nim spíše než aby sledovaly a obhajovaly jednu již zvolenou cestu. Rozsah je 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Eseje obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Polemiky jsou diskuzní texty, reagující na konkrétní teoretickou, metodologickou či empirickou stať, případně komentující posun v oboru z hlediska jeho výuky, výzkumného směřování či grantového zabezpečení. Rozsah je 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

Rozhovory se zaměřují na představení inspirativních osobností, které se mediálního dění účastní jako pedagogové, výzkumníci i tvůrci – novináři, editoři, marketéři. Rozsah je 2-3 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Rozhovor obsahuje krátké představení dotazované osobnosti.

Knižní recenze a recenzní stati představují a kriticky hodnotí významné a/nebo aktuální knižní monografie. Soustředí se na jednu nebo vícero publikací (blízkých nejčastěji tematicky, ale potenciálně i metodologicky či koncepčně). Poskytují přehlednou sumarizaci témat, konstruktivně a argumentačně však tuto bázi rozšiřují a posuzují. Rozsah recenze je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí, rozsah recenzní stati 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

Zprávy přehledově informují o prvních výsledcích dokončovaného výzkumu, bez důkladnějšího rozepsání jeho konceptuálního a metodologického rámce, nebo přibližují proběhnuvší konference. Rozsah je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

 

Pro podrobnější informace prosím vizte prosím pravidla pro nabízení textů.

Call for Papers

Redakce časopisu Mediální studia / Media Studies uvítá nabídky na články do čísla 1/2020

Uzávěrka: 18. listopadu 2019

Své texty prosím zasílejte k rukám šéfredaktorky na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace