Mediální studia | Media studies

Publikační etika a řešení etických pochybení

Etický kodex autora

Povinnosti a etický kodex autora

 1. Autor zajistí, aby odevzdal MS jen rukopis, který dosud nebyl publikován a je MS nabízen k první publikaci.
 2. Autor předem informuje redakci, pokud celý rukopis nebo jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány v jiné publikaci na úrovni článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografii.
 3. Autor musí být výhradním držitelem autorských práv.
 4. Autor vždy opatří písemné svolení třetích stran, pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana.
 5. Autor nabídnutím rukopisu deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v MS a poskytnout vydavateli MS v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci.
 6. Autor by měl uvést jako autory všechny osoby, které mají podíl spoluautora textu nebo/a výzkumu a neměl by uvádět žádné osoby, které nemají podíl spoluautora textu nebo/a výzkumu.
 7. Autor se v odevzdaném rukopise nesmí dopustit plagiátorství (např. podání cizího článku jako vlastního; použití podstatné pasáže cizí práce, aniž by na ni bylo řádně odkázáno; prezentace výsledků výzkumu, který nevedl autor, jako výsledků vlastních apod.) Všechny formy plagiátorství jsou nepřípustné a vedou k okamžitému zastavení recenzního řízení a odmítnutí článku.
 8. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je v recenzním řízení MS, je považováno za neetické.

 

Etický kodex editora

Povinnosti a etický kodex editora

 1. Editor je zodpovědný za konečný výběr článků publikovaných v MS.
 2. Editor vybírá články k publikaci pouze s přihlédnutím k jejich odborným kvalitám a podle pravidel fair play, tj. bez ohledu na národnost, etnickou příslušnost, rasu, gender, politickou příslušnost, náboženství nebo sexuální orientaci autora.
 3. Editor zachovává ve vztahu ke třetím stranám důvěrnost veškerých informací o podaných rukopisech, jejich autorech a výsledcích a obsahu recenzního řízení.
 4. Editor dbá o oboustrannou anonymitu recenzního řízení a nesmí ji svévolně porušit.

Funkci editora může v MS vykonávat také šefredaktorka.

Call for Papers

Redakce časopisu Mediální studia / Media Studies uvítá nabídky na články do čísla 1/2019.

Uzávěrka: 18. února 2019

Své texty prosím zasílejte k rukám šéfredaktorky na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace