Mediální studia | Media studies

Etický kodex editora

 

Povinnosti a etický kodex editora

  1. Editor je zodpovědný za konečný výběr článků publikovaných v MS.
  2. Editor vybírá články k publikaci pouze s přihlédnutím k jejich odborným kvalitám a podle pravidel fair play, tj. bez ohledu na národnost, etnickou příslušnost, rasu, gender, politickou příslušnost, náboženství nebo sexuální orientaci autora.
  3. Editor zachovává ve vztahu ke třetím stranám důvěrnost veškerých informací o podaných rukopisech, jejich autorech a výsledcích a obsahu recenzního řízení.
  4. Editor dbá o oboustrannou anonymitu recenzního řízení a nesmí ji svévolně porušit.

Funkci editora může v MS vykonávat také šefredaktorka.

Call for Papers

Redakce časopisu Mediální studia / Media Studies uvítá nabídky na články do čísla 1/2019.

Uzávěrka: 18. února 2019

Své texty prosím zasílejte k rukám šéfredaktorky na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace